projecten

Ons nieuwe project: Togo – een nieuw ziekenhuis

Als stichting ‘Vrouwen in Zeeland Helpen’ zijn we intussen op zoek gegaan naar een nieuw project dat we met de opbrengst van Talent kunnen ondersteunen. We hebben opnieuw een Zeeuwse vrouw gevonden. Ellen Wilson- de Pagter is als pionierster werkzaam voor Youth With A Mission (YWAM) en werkt op de campus van de University of the Nations in Noepe (Togo, West-Afrika).
YWAM heeft als missie: God kennen en Hem bekend te maken. Naast deze missie zijn er grote plannen waaronder het bouwen van een nieuw ziekenhuis waar nu nog maar een kleine kliniek voor de plaatselijke bevolking is. Men wil graag volledige medische hulp kunnen bieden aan zowel de lokale bevolking als de mensen die op de campus van de YWAM wonen. De lokale bevolking zal tevens de mogelijkheid geboden worden om een medische opleiding te volgen.
De meeste patiënten op dit moment zijn vrouwen en kinderen. De eerste focus in de bouw van het hospitaal zal daarom de kinder- en kraamafdeling zijn. De locatie van het ziekenhuis is bepaald, de plannen worden nu uitgewerkt. Maar wat belangrijk is, er is geld nodig.
We hebben hen als begin al het mooie bedrag van 10.000 euro kunnen overmaken!! We hopen de komende tijd daar nog een mooi bedrag aan toe te kunnen voegen.