ANBI

Wij zijn ANBI gecertificeerd

Stichting Vrouwen in Zeeland Helpen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 20145249 te Middelburg.

 • Naam ANBI: Stichting Vrouwen in Zeeland helpen
 • Telefoonnummer: 0638019373
 • RSIN/Fiscaalnummer: 819974626
 • Website adres: www.vrouweninzeelandhelpen.nl
 • E-mail: talent@vrouweninzeelandhelpen.nl
 • Adres: Nieuwe kerkgang 9
 • Postcode: 4331BE
 • Plaats: Middelburg
 • Postadres: Nieuwe kerkgang 9
 • Postcode: 4331BE
 • Plaats: Middelburg

A.

De Stichting Vrouwen in Zeeland is een vrijwilligersorganisatie op christelijke grondslag.

B. Samenstelling bestuur

 • Voorzitter: Suzan Louwerse
 • Penningmeester: Tineke van Oosten
 • Secretaris: Heleen Nieuwenhuize

C. Doelstelling/Visie

Vanuit een christelijke levensovertuiging de medemens helpen zowel dichtbij als ver weg. We doen dit door het ondersteunen van diverse projecten. Werven van fondsen uit verkoop van de 2e handswinkel Talent en giften. Op deze wijze geven wij invulling aan onze diaconale taak.

D. Beleid

 • Exploiteren van inloop/verkoophuis Talent, Nieuwe Kerkgang 9, Middelburg.
  • Verkoop van onze 2e handskleding en overige artikelen.
  • Het bieden van een luisterend oor.
 • Ter ondersteuning van de verkoop worden periodiek modeshows georganiseerd in de winkel of op locatie.
 • Gratis verwerven van 2e handskleding en overige artikelen door mond op mond reclame en via folders.
 • Mensen werven als vrijwilliger in het netwerk van de kerken op Walcheren via nieuwsbrieven. 
 • Beperken van de kosten door de inzet van vrijwilligers zonder vergoeding.
 • Beperken van de bestuurskosten door inzet van vrijwilligers als bestuursleden zonder vergoeding.
 • Periodieke bijeenkomsten voor vrijwilligers voor instructie en overleg.
 • Jaarlijks een activiteit voor de vrijwilligers voor versterking van de onderlinge band.
 • Netwerk contacten voor het bepalen van de goede doelen.
 • De netto opbrengsten gaan naar de gekozen doelen.
  • We streven naar elke 2 maanden een nieuw goed doel.
  • Het meest recente doel wordt  in ons inloop/verkoophuis aangegeven.
 • Jaarlijks worden inkomsten en kosten verantwoord.
 • Van de gesteunde doelen wordt een overzicht gepubliceerd.

E. Beloningsbeleid

Geen beloning voor alle vrijwilligers.

F. Verslag Activiteiten

 • Exploitatie van inloop/verkoop huis in winkel geopend di t/m vr van 10.00-16.00u en za van 11.00-16.00u
 • Presentaties over onze activiteiten en de goede doelen bij diverse bijeenkomsten.
 • Modeshow.

G. Bijdragen goede doelen

De volledige opbrengst is overgemaakt naar goede doelen.

H. Verkorte staat van Baten en Lasten met toelichting

Toezicht

Wij verklaren dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Toelichting

De Stichting bezit geen goederen van waarde die in een balans worden geactiveerd.

In het onderstaande zijn alle financiële middelen verantwoord.

Opgenomen zijn het begin- en eindsaldo van de rekening, de baten en lasten en de besteding aan goede doelen.

Baten /lasten2023202220212020201920182017
Saldo 1-16570129399.9066.0145.9286.0046.564
Baten2023202220212020201920182017
Winkel741506796546.95239.61636.87528.90832.838
Giften13189562.0361.5901.5103.1580
Totaal75468689214898841200383853206632838
Lasten2023202220212020201920182017
Winkel304962540419.79018.23817.84714.58514.070
(huur/gwl/klein materiaal/medewerkersbijeenkomst)
Medewerkers0000000
Totaal304962540419.79018.23817.84714.58514.070
Netto opbrengst2023202220212020201920182017
449724351729.19822.96220.53817.48118.768
Naar goede doelen415004800027.10017.50721.06917.55719.328
Saldo 31-128215657012.9409.9066.0145.9286.004