nieuws,  projecten

Gesteunde doelen in 2014

Stichting Vrouwen in Zeeland Helpen heeft in 2014 veel doelen kunnen steunen, zoals:

Zambia: Gift voor de bouw van een kerk en het interieur hiervan. Ook is de auto, die door stichting Vrouwen in Zeeland Helpen is geschonken, gerepareerd.
Albanie: Gift voor bijbels en een koe namens de stichting New Impact.
KNGF: Gift voor KNGF voor een blinde geleide hond.
ZOA: Gift voor de stop van ebola.
EO Metterdaad: Gift aan schoolkinderen in Tanzania.
St. World Vision: Gift voor vluchtelingen in Syrië.

Een gift van Talent is gebruikt voor microkredieten in Togo. De inzet voor de microkredieten heeft een positieve uitwerking gehad, er nemen nu zo’n 30 vrouwen deel aan het programma.

Microkrediet Togo resultaat
Vier verschillende bedrijfjes waarin vrouwen investeren met de lening van het microkrediet programma in Togo. Van links naar rechts: Groente verkoop, naaiatelier, houtskoolverkoop, pottenbakster die ‘klei-kookstellen’ maakt en verkoopt.

Ook heeft het ondersteunen van kleine doelen een positieve werking. Zo kan dankzij onze steun een gehandicapt meisje in Roemenië weer in een goed aangepaste rolstoel rijden.